Birimler
1. Hukuk Müşavirliği
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem
Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Yusuf ŞENOL, 1960 yılında Isparta’da doğdu. İlk, Orta ve Lise Öğrenimini Isparta’da tamamladı. Yükseköğrenimini Isparta’da Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır.

 • 1984 yılında İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü’nde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı.
 • 1984-2010 yılları arasında görev yaptığı İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü’nde 2003-2008 yılları arasında Şube Müdürü olarak çalıştı.
 • 2010 yılında İller Bankası Antalya Bölge Müdürlüğü’ne İnşaat Mühendisi olarak naklen tayin oldu.
 • Antalya’daki 2010-2017 yılları arasındaki görev sürecinde 2011-2012 yıllarında Yapım Uygulamaları Müdürü olarak görev yaptı.
 • 2012 yılından itibaren İller Bankası Antalya Bölge Müdürlüğünde Teknik Uzman unvanıyla Yapı Denetim, Etüt ve Proje işlerinde görev yaptı.
 • 26.07.2017 tarihinde BASKİ Genel Müdürlüğü’ne atanmış olup, Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.
 • Her türlü isale, ana ve tali şebeke hatları, su kuyuları, arıtma tesisi, pompa istasyonu, enerji tesisleri, her türlü su deposu, atıksu toplama ve arıtma sistemi, yağmursuyu toplama ve deşarj sistemi, dere ıslahları, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları vb. tesislerle ilgili uzun ve kısa vadeli yatırım programlarını hazırlayarak ilgili birimlere göndermek,
 • Yönetim kurulu tarafından yapımına karar verilen yapım işlerinin keşif, şartname gibi tüm ihale evraklarını hazırlamak, yapılacak ilanlar ile lüzumlu yazışmaları zamanında yapmak, ihale komisyonu kurulmasını sağlamak, ihale komisyon kararının onay alınmak üzere yönetim kuruluna havale edilmesini sağlamak,
 • İhalesi sonuçlanan yapım işinin sözleşme dosyasını hazırlayarak sözleşme işlemlerini takip etmek ve neticelendirmek,
 • Her türlü kazı, asfalt kesimi, inşaat ruhsat ve malzeme talep işlerini takip etmek,
 • Sorumluluğundaki işlerin sözleşme, iş programı, ilgili şartname, yönetmelik ve kanunlara göre yapımını sağlamak üzere kontrollük ve şantiye hizmetlerini yürütmek,
 • İdarenin geleceğe yönelik su ve kanalizasyon meselesinin hallini temini için uzun vadeli planlamayı yapmak,
 • İdarenin su ihtiyacının karşılanmasında, Balıkesir ve çevresinin kirlenmesini önlemeye matuf her türlü arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmana ait yatırım programları hazırlamak, tatbikata geçilmesini sağlamak ve işlerin seyrini kontrol etmek,
 • İhale yolu ile yaptırılacak olan işlerde müteahhitler tarafından hazırlanan iş sonu projelerini kontrol ve gerektiğinde tasdik etmek, müteahhitler tarafından döşenmesi bitirilen borular ve inşaatı bitmiş işlerin geçici ve kesin kabul heyetlerine katılmak,
 • Köylerin içmesuyu ve kanalizasyon ihtiyaçlarını tespit etmek, envanter kayıtlarını çıkarmak, köyler için alternatif su kaynaklarını araştırmak, bu tesislerin yapımı için gerekli malzemeleri köy muhtarlıklarına vermek veya idari imkanlar ile yapılmasını işin bitimini müteakip tesisi ilgili işletme birimlerine devretmek,
 • Yapılan çalışmalarda bozulan asfaltların onarımının yapılması için ilgili Dairelere yazı ile bildirmek,
 • İş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi çalışmalarını yapar,
 • Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının Dairesi ile ilgili olarak verdikleri vazifeleri de ifa etmekle görevli ve mesuldür.

Bu hizmetler; 1 Daire Başkanı, 1 Yatırım İnşaat Şube Müdürü Vekili, sözleşmeli memur statüsünde 3 Mühendisi ve 3 Memur Mühendis tarafından yürütülmektedir.

 • İçmesuyu Tatbikat Şube Müdürlüğü
 • Kanalizasyon Tatbikat Şube Müdürlüğü 
 • Kredi ve İhale İşleri Şube Müdürlüğü 
 • Projeler Şube Müdürlüğü
 • Statik Proje Şube Müdürlüğü
 • Şube Müdürlüğü
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Birimi