Birimler
1. Hukuk Müşavirliği
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem
Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Erdoğan KAYA, 1964 yılında Balıkesir İli Kepsut İlçesi Tekkeışıklar Köyünde doğdu,

 • İlk Öğrenimini Tekkeışıklar ilkokulunda, Ortaokulu Kepsut Ortaokulunda, Liseyi Balıkesir Muharrem Hasbi Lisesinde okudu, Lisans eğitimini Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır.
 • 1988 – 1990 yılları serbest muhasebe bürosunda,
 • 1993 – 1994 Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde Genel İdari Hizmetler Memuru olarak göreve başlama ve çalışma,
 • 1994 – 1998 Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde G.İ.H. Memuru olarak,
 • 1998 – 2002 Balıkesir İl Özel İdaresi Muhasebe Müdürlüğünde memur olarak,
 • 2002 – 2004 İl Özel İdaresi Mahalli İdareler Kotrolörü ( Kontrol Memuru ) olarak,
 • 2004 – 2006 Özel İdare Muhasebe Müdür vekili olarak,
 • 2006 – 2009 Özel İdare Kültür ve Sosyal İşler Müdür vekili olarak,
 • 2010 – 2014 Marmara İlçe Özel İdare Müdürü, Ruhsat ve Denetim Müdürü ve İl Özel İdaresi kapanıncaya kadar Mali Hizmetler Müdürü olarak,

Ayrıca 2002 – 2009 Yılları arasında Balıkesir Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Sekreteri olarak,

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kuruluşunda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı, Daire Başkanlığı Meclis kararıyla kapatılınca Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.

24.05.2016 Tarihli BASKİ Genel Kurulu kararıyla oluşturulan Mali Hizmetler Daire Başkanlığına atanmış olup halen bu görevini yürütmektedir.

Evli olup iki çocuk babasıdır.
 • Kurumun strateji geliştirme ve performans izleme çalışmalarını meri kanun, yönetmelik ve yönerge esasları dahilinde yapılmasını sağlamak,
 • Kurumun, kurum felsefesinin, (misyon, vizyon ve ilkeler) tespit edilmesi ve günün şartlarına uygun olarak çalışmasını sağlamak,
 • Kurumun stratejik planlama çalışmalarına matuf hazırlık programı yapmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,
 • Stratejik Planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında iletişim, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Kurumsal Performans Yönetim Sisteminin müessir bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve belirli periyotlarla sistemi revize etmek,
 • Performans Programı hazırlıklarının iletişim işbirliği ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Kurum ve birimlerinin performansıyla ilgili bilgi ve verileri toplamak ve analiz etmek,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, Kurumun faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Dış kurumlardan gelen ve Genel Müdürlüğümüzün bütününü ihtiva eden istatistiki bilgi taleplerini cevaplandırmak,
 • Bölümünde iş planı, izin, mesai vb. işlemleri düzenlemek,
 • Mevzuat ve bağlı olduğu makamların vereceği vazifeleri yapmaktır.
 • Bütçe ve Muhasebe Şube Müdürlüğü 
 • Tahsilat ve Finansman Şube Müdürlüğü
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü