Birimler
1. Hukuk Müşavirliği
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem
Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Levent İBİŞ, 1961 yılında İzmir’de doğdu. Ortaöğrenimini İzmir Büyük Çiğli Lisesi’nde, Yükseköğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır.

 • 1984 – 1989 yılları arasında Etibank Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çevre Müdürlüğü’nde Çevre Mühendisi olarak görev yapmaktayken,
 • 1985 – 1986 yılları arasında, askerlik görevini Yedek Subay olarak tamamladı.
 • 1989 – 2001 yılları arasında Etibank Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğü Etüt-Kontrol Başmühendisliği’nde ve Çevre ve İş Güvenliği Başmühendisliği’nde Mühendis ve Teknik Şef unvanları ile görev yaptı.
 • 2001 – 2004 yılları arasında Eti Holding bünyesindeki Etibor A.Ş. Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi Başkanlığı Araştırma, Geliştirme ve Koordinasyon Müdürlüğü’nde Başmühendis unvanı ile görev yaptı.
 • 2004 – 2006 yılları arasında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme Müdürlüğünü vekâleten, Çevre Birimi sorumluluğunu başmühendis unvanı ile yürüttü.
 • 2006 – 2007 yılları arasında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nda Teknoloji Geliştirme ve Proses Araştırma Müdürü unvanı ile görev yaptı.
 • 2007 – 2012 yılları arasında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nde başuzman ve Bor Türevleri Fabrikaları Müdürlüğü görevlerini müdür unvanı ile yürüttü.
 • 2012 yılından itibaren Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nde müdür unvanı ile Çevre Birimi’nin sorumluluğunu yürütmüştür.
 • 05.09.2016 tarihinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Projeler Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.
 • 20.12.2017 tarihinden itibaren İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 

Evli olup iki çocuk babasıdır.
 • Suyun dağıtımı ve kumandasını yapmak gayesiyle SCADA (System Control And Data Acguation – Merkezi Su Kumanda Sistemi) sisteminin işletilmesi ve genişletilmesi,  bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları, su depoları ve dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak devamlı takip edilmesi, bilgi toplanması ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, uzaktan kumanda fonksiyonlarının yerine getirilmesi ile İdareye ait su depolarında bulunan vana ve motorların (Aç/Kapa) kontrolü, su seviyelerinin takibi, gerçek zamanlı kimyasal su analizlerinin (pH, Klor, Bulanıklık vb.) yapılarak otomatik olarak merkezi bilgisayarlara aktarılması, pompa istasyonlarının elektriksel (Aktif, Kapasitif, Reaktif enerji, Cos Q, In, Vn vb.) değerlerinin ölçümü, rezervuarlara giren çıkan su miktarlarının ölçümü ve dolayısıyla su dağıtım şebekelerindeki kaçakların ve arızaların bilgisayarlı konrol merkezinden takibi ve tüm bu sistemin uzaktan bilgisayarlar ile kontrol edilmesi ile alarm durumlarının yetkili kişilerin cep telefonlarına sistem tarafından bildirilmesi olarak tanımlanan sisteme ayrıca su depolarını kameralı elektronik güvenlik sisteminin bu sisteme eklenmesi ve tum bu sistemin yazılım ve donanım olarak kurulumu ve işletilmesi,
 • Atıksu sisteminin kumandasını yapmak gayesiyle Atıksu SCADA (System Control And Data Acguation) sisteminin işletilmesi ve genişletilmesi,  bu sistem vasıtasıyla Atıksu Arıtma Tesislerinin , terfi istasyonlarının ve sanayi kuruluşlarının  SKKY (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği) , AKDY (Atıksuyun Kanala Deşarj Yönetmeliği) uygun olarak çalışmasını Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapmak,
 • Abonelere verilen suların sıhhi yönden gerekli kontrollerini yapmak, bu hususta ilgili kuruluşlarla gerekli irtibatı kurmak ve alınacak tedbirleri tespit ederek gereğini yapmak,
 • Kanalizasyon ve yağmursuyu kolektörlerinin  bakımı, onarımı ve temizliğini yapmak, sözkonusu kollektörler üzerinde yer alan atıksu ve yağmursuyu terfi merkezlerinin işletilmesini sağlamak, bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak,
 • İçmesuyu deposu ve terfi istasyonlarının işletilmesini sağlamak,
 • Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesini sağlamak,
 • Yukarıda bahse konu olan işlerin değerlendirilmelerini yapmak ve gerekirse ilgili Daire başkanlıkları ile koordinasyonu sağlamak, 
 • BASKİ Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bozulan asfalt yamalarının yaptırılması
 • Baraj su alma yapılarının çıkışından ( içme suyu arıtma tesisleri hariç) , ilk kademe depolara kadar olan Ana İsale Hatlarının teknik mevzuatlara uygun olarak işletilmesi, bakım, onarım ve kontrolünün yapılması,
 • Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının Dairesi ile ilgili olarak verdikleri vazifeleri de ifa etmekle görevli ve mesuldür.

Bu hizmetler; 1 Daire Başkanı, 1 Barajlar İsale Hatları ve İçmesuyu Şube Müdürü Vekili, 1 Kanal ve Kollektör Şube Müdür Vekili, sözleşmeli memur statüsünde 2 Mühendis, sözleşmeli memur statüsünde 1 tekniker,  sözleşmeli memur statüsünde 1 teknisyen, 3 memur Mühendis, 1 Şube Müdürü, 1 memur, 2 tekniker ile yürütülmektedir.

 

 

 

 

 

 • Barajlar İsale Hatları ve İçmesuyu Şube Müdürlüğü
 • Kanal ve Kollektör Şube Müdürlüğü 
 • Mekanik ve Elektrik Şube Müdürlüğü 
 • Tarımsal Sulama Şube Müdürlüğü 

 

 • Balıkesir Merkez Şube Müdürü
  • Karesi Şub. Şef.
  • Altıeylül Şub Şef.
  • Kepsut Şub. Şef.
    
 • İvrindi Şube Müdürü
  • İvrindi Şub. Şef.
  • Balya Şub. Şef.
    
 • Bigadiç Şube Müdürü
  • Bigadiç Şub. Şef.
  • Sındırgı Şub. Şef.
    
 • Ayvalık Şube Müdürü
  • Ayvalık Şub. Şef.
  • Gömeç Şub. Şef.
    
 • Güney Marmara Şube Müdürü
  • Bandırma Şub. Şef.
  • Manyas Şub. Şef.
  • Gönen Şub. Şef.
  • Erdek Şub. Şef.
  • Marmara Adası Şub. Şef.
    
 • Körfez Bölgesi Şube Müdürü
  • Havran Şub. Şef.
  • Edremit Şub. Şef.
  • Burhaniye Şub. Şef.
    
 • Koordinasyon Şube Müdürü
  • Dursunbey Şub. Şef.
  • Susurluk Şub. Şef.
  • Savaştepe Şub. Şef.