Birimler
1. Hukuk Müşavirliği
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem
Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Ayla DARACIKLI, 1969 yılında Bursa İli Orhangazi İlçesinde doğdu. Orta öğrenimini Bursa Kız Lisesinde, Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

 • 1987 yılında Bursa Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde vekil memur olarak göreve başladı.
 • 1990 yılında Bursa Defterdarlığına memur olarak atandı. Memuriyete devam etmekte iken 1994-1996 yılları arasında Maliye Bakanlığına bağlı Eskişehir Maliye Kursunda mevzuat eğitimi aldı.
 • 1999-2014 yılları arasında Aydın, Bursa ve Balıkesir Defterdarlıklarında Personel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
 • 2014 yılında Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Uzman olarak atandı.
 • İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonucu başarılı olarak 04.11.2016 tarihinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına Şube Müdürü olarak atandı.
 • 23.01.2017 tarihinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.
 • Evli ve üç çocuk annesidir.BASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarının her türlü özlük ve eğitim işlerinin yürütülmesi ile mali ve sosyal haklarının ödenmesi,  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının genel görevlerindendir. 
Bu hizmetler; 1 Daire Başkanı, 4 Memur, 5 işçi, 1 sözleşmeli personel ile yürütülmektedir.

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İdarenin bütün çalışanlarına ait her türlü özlük işlerinin yürütülmesi (atama, terfi, nakil, istifa, çıkarma, tecziye, emeklilik, hastalık, izin vb.) özlük dosyalarının düzenlenmesi ve saklanmasını, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Emekli Sandığı işlemlerini yürütmek, Toplu İş Sözleşmelerini uygulamak, Disiplin Kurulunun almış olduğu kararların uygulanmasını temin etmek, çalışanlarına ait her türlü kadroları hazırlamak ve yapılacak değişiklikleri gerçekleştirmek, eleman alınmasını temin etmek. Kurum personeline gerekli olan hizmet içi ve hizmet dışı eğitim programlarını düzenlemek, muhtelif meslek liseleri ile üniversitelerden gelen öğrencilerin bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla staj görmelerini sağlamak görevleri arasındadır.

Memur, işçi ve sözleşmeli personele nakden ödenen mali ve sosyal haklarını (maaş, ikramiye, aile-çocuk yardımı, fazla mesai, fazla süre, hafta sonu mesai, maktu mesai, arazi tazminatı, huzur hakkı ücreti... vb.) tahakkuk ettirmek, personele yapılan brüt tahakkuk tutarından mevzuatından dolayı kesilmesi gereken her türlü kesintilerin (gelir-damga vergisi, sosyal sigortalar kesintisi, işsizlik kesintisi, sendika, icra... vb.) kesilmesini sağlamak ve maaş tahakkuku ile oluşan personel ücretlerinin ve kesilen tüm yasal kesintilerin ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara gönderilmesini temin etmek.

 • İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 
 • Eğitim Şube Müdürlüğü 
 • Şube Müdürlüğü 
 • Özlük ve Tahakkuk Birimi