Bandırma Halkı İçin Kamuoyu Bilgilendirmesi


Bandırma İlçemizde yayın yapan Bandırma Gerçek Gazetesi yazarlarından Hayrettin İLDAM ‘ın 13/08/2017 tarihinde yayınlanan yazısında “BASKİ’ den Yine Gizli Zam…Bandırma’ ya Özel Fahiş Su Faturasına Büyük Tepki” başlıklı yazısında gerçek olmayan uygulamalara ilişkin vatandaşlarımızın nezdinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ Genel Müdürlüğü hakkında olumsuz algı oluşturduğundan konu hakkında aşağıdaki bilgilerin açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Faaliyetlerimize başladığımız tarihten itibaren BASKİ tarafından tüm ilçelerimizde uygulanan su ve diğer tarifeler için yeni bir ücret belirlenmemiş olup, BASKİ Genel Kurulunca (Büyükşehir Belediye Meclisi) 16.09.2014 tarihinde alınan kararla, ilçe ve kapanan Belde Belediye Meclislerince belirlenen tarifelere aynen devam edilmiş olup, bu bedellere sadece Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları yansıtılmıştır.

Yine Bandırma İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza BASKİ Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir özel bir su ücreti belirlenmemiş olup, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları yansıtılması sonucunda 2017/8. Dönemde BASKİ tarafından uygulanan su birim fiyatı 4,89 TL. iken, Bandırma Belediyesinin 05/11/2013 tarih ve 181 sayılı Meclis Kararı ile su fiyatlarının her ay % 1 artırılması kararına devam edilmiş olsa idi;  2017/8. dönemde su birim fiyatı 5,04 TL. olarak uygulanması zorunluluğu da göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur.

Balıkesirli vatandaşlarımızın sorunları ve talepleri konusunda iletişim kanallarını devamlı açık tutan idaremiz, yerel basın yayın organlarınca yayınlanan ve hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan haberler için idaremiz ile iletişime geçip vatandaşlarımızın doğru bilgi alması gerektiği inancı taşımaktadır. Bu itibarla; işbu açıklamamızı gazetenizde yayımlanmasını, diğer bir durumda ise yasal haklarımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz.

BASKİ Genel Müdürlüğümüzün su faturaları üzerinden yapılan tahsilatlara ilişkin;

Atıksu bedeli; kullanılmış (atıksu) suların kanalizasyon sistemiyle uzaklaştırılması ve arıtılması hizmeti karşılığı olarak tahakkuk ettirilmektedir. Su ve Kanal İdareleri atık su bedelini; 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (d) ve (e) fıkrası, 2560 sayılı Kanunun 13. maddesinin (a) fıkrası, yine aynı Kanunun 23.maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanunun 9. ve 11. maddelerine dayanılarak çıkartılan yönetmelikler ve tarife cetvellerine göre tahakkuk-tahsil işlemi yapılmaktadır.

Evsel katı atık toplama bedeli; 2872 sayılı Çevre Kanunun 11. maddesi ile Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 9. maddesine dayanılarak çıkartılan, 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz”  çerçevesine göre, BANDIRMA BELEDİYESİ MECLİSİNİN 05/01/2017 tarih ve 16 sayılı kararı ile belirlenmiş sabit bir bedel (8,26 TL) olup, Ayrıca, aynı Yönetmeliğin 22. maddesi, “Atıksu ve Evsel Katı Atık hizmetlerine ait ücretlendirme, yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır.” hükmü gereği, BASKİ Genel Müdürlüğü sadece tahakkuk ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmekte olup, evsel katı atık toplama bedeli her ay BANDIRMA BELEDİYESİNE aktarılmaktadır.

Bakım ücreti; BASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 19. maddesine göre şebeke ve diğer tesislerin her türlü bakım işleri için tüm abonelerden alınan aylık sabit bir bedeldir.

Çevre Temizlik Vergisi; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Mükerrer 44.  maddesi gereği, su faturalarıyla tahakkuk ve tahsilatı yapılan bir vergidir ve doğrudan %80’ i ilgili belediyelere ve % 20’ si Büyükşehir Belediyesine aktarılmaktadır. Çevre temizlik vergisi ücreti, her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenmekte olup, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde (Seri No:49) 2017 yılı için metreküp başına büyükşehirlerde 0,28 kr. olarak uygulanacağı açıklanmış olup, açıklanan ücrete istinaden tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmaktadır. Katma Değer Vergisi; Su Tutarı ve atık su tutarı toplamının %8’inin alınmasıyla hesaplanan %8 KDV ile Bakım Ücreti, Katı atık Bedeli toplamının %18’inin alınması ile hesaplanan %18 KDV bedelleri takip eden ayın 24.iş gününe kadar Vergi Dairesi Müdürlüğüne aktarılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

                                                                                     BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜDiğer Duyurular Tüm duyurular için tıklayınız.
15 AGUSTOS 2017, Salı     Sayfayı Paylaş