Kanun Yayın Tarihi
Devlet Memurları Kanunu
27.09.2017
İş Kanunu
07.10.2016
Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
07.10.2016


Yönetmelik Yayın Tarihi
Arşiv Yönetmeliği
10.05.2014
Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
30.03.2016
Balıkesir Havza Yıkım Yönetmeliği
10.05.2014
Balıkesir Havzaları Koruma Yönetmeliği
30.03.2016
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
07.10.2016
Evrak İmha Yönetmeliği
10.05.2014
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
06.12.2019
Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
10.05.2014
İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik
11.01.2018
İhale Yönetmeliği
06.06.2017
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
07.10.2016
Kuruluş ve Yönetimine Dair Teşkilat Yönetmeliği
19.12.2018
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
07.10.2016
Memur Disiplin Yönetmeliği
14.12.2015
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
07.10.2016
Tarımsal Sulama Tarife Yönetmeliği
12.12.2019
Tarifeler Yönetmeliği
29.07.2019
Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları
10.05.2014


Yönerge Yayın Tarihi
Balıkesir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Bünyesinde Sürekli Ve Geçici İşçi Kadro Ve Pozisyonunda Çalışan İşçilere Fazla Süreli Çalışma Fazla Çalışma Ve Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma İle Ücretlerinin Ödenmesine İlişkin Yönerge
17.04.2019
Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
12.11.2019
Standart Dosya Planı Genelge 2005 7
07.10.2016
Taşıt Yönetimi ve Akaryakıt Tüketimi Yönergesi
05.08.2019