Mevzuat Adı Yayın Tarihi
Aday Memurların Yetişirilmesine İlşkin Yönetmelik
10.05.2014
Arşiv Yönetmeliği
10.05.2014
Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
30.03.2016
Balıkesir Havza Yıkım Yönetmeliği
10.05.2014
Balıkesir Havzaları Koruma Yönetmeliği
30.03.2016
Devlet Memurları Kanunu
27.09.2017
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
07.10.2016
Evrak İmha Yönetmeliği
10.05.2014
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
10.05.2014
Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
10.05.2014
İhale Yönetmeliği
06.06.2017
İş Kanunu
07.10.2016
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
07.10.2016
Kuruluş ve Yönetimine Dair Teşkilat Yönetmeliği
13.06.2016
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
07.10.2016
Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
07.10.2016
Memur Disiplin Yönetmeliği
14.12.2015
Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik
10.05.2014
Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
01.10.2015
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
07.10.2016
Standart Dosya Planı Genelge 2005 7
07.10.2016
Tarifeler Yönetmeliği
09.06.2017
Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları
10.05.2014